Business Intelligence a reporting

 

Business Intelligence a reporting

Business Intelligence a reporting

Získajte nástroj na efektívne manažérske rozhodovanie

Mnoho spoločností čelí problému, kedy sú dáta buď ťažko dostupné, alebo ich je jednoducho príliš veľa a stávajú sa neprehľadnými. Optimálnym riešením sú nástroje Business Intelligence (BI) a reporting, ktoré spracujú podnikové dáta do informačne a vizuálne atraktívnej formy. Manažér tak okamžite získava prehľad o stave a aktivitách spoločnosti, ktoré vedú k efektívnejšiemu rozhodovaniu.

Aké výhody vám prináša BI a reporting?

 • kvalitný prehľad o aktivitách a celkovej výkonnosti spoločnosti (Balanced Scorecard);
 • zrýchlenie a skvalitnenie procesu rozhodovania v oblasti strategického manažmentu na základe dát prístupných kedykoľvek a odkiaľkoľvek;
 • riadenie prístupových práv pre jednotlivé zostavy;
 • prepojenie rôznych podnikových zdrojov a alokácia všetkých informácií na jednom mieste;
 • KPI metriky spoločnosti, na základe ktorých je možné sledovať úspešnosť aktivít jednotlivých zamestnancov.
 • kvalitný prehľad o obchodných výsledkoch jednotlivých zamestnancov;
 • jednoduchý prístup ku všetkým dátam spoločnosti kedykoľvek a odkiaľkoľvek;
 • možnosť benchmarkingu – porovnania úspešnosti jednotlivých aktivít, čo zamestnancov motivuje k vyššej produktivite;
 • jednoduchá tvorba prehľadných reportov obsahujúcich všetky potrebné informácie;
 • zjednodušenie spolupráce v rámci spoločnosti.

Business Intelligence a reporting od Microsoftu

Komplexné riešenie reportingu je postavené na platforme Microsoft Power BI, ktoré ponúka online funkcie a služby na intuitívnu prácu s dátami a ich vizualizáciu.

Výhody Microsoft Power BI:

 • možnosť prevádzky v cloude pomocou služby Power BI for Office 365
 • jednoduchá integrácia s aplikáciami a systémami tretích strán
Business Intelligence (BI) a reporting

Výhody BI a reportingu

Návratnosť investícií (ROI)

BI zvyšuje efektivitu riadenia procesov, čo má priamy dopad na šetrenie firemných zdrojov.

Dáta na jednom mieste

Možnosť prepojenia s množstvom aplikácií (Office 365, CRM systémy, Sharepoint, Google Analytics a iné).

Prehľadný reporting

Profesionálna vizualizácia firemných údajov, pokročilá analytika, filtrovanie a interaktivita.

Mobilita

Prístup k dátam kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom počítača, tabletu alebo smartfónu.

S našimi službami sú spokojní